Kontakt

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych

ul. Kopernika 44
31-501 Kraków

tel. 12 / 421 41 18
email: karmel_wesola@op.pl

nr konta:
Klasztor Karmelitanek Bosych
BANK PEKAO S.A.
III Oddział Kraków
13124022941111000037237736