Jubileusz

Życiorys

Teresa od Jezusa de Ahumada – urodziła się 28 marca 1515 r. w Avila w Hiszpanii. W okresie dzieciństwa – jak sama o sobie pisze – „odcisnęła się w niej droga prawdy”. Kiedy umiera jej mama, 13 – letnia wówczas Teresa oddaje się w opiekę Matce Bożej. Siedem lat później podejmuje decyzję zostania zakonnicą i wstępuje 2 listopada 1535 r. do klasztoru Wcielenia w Avila. 28 lat przeżytych w tym klasztorze to czas zmagań wewnętrznych Teresy, wchodzenia w coraz głębszą relację z Jezusem i odkrycie drogi modlitwy wewnętrznej poprzez Jego Człowieczeństwo. Wszystko to rozpala w Teresie gorącą miłość do kościoła i pragnienie radykalnego oddania się Panu. Tak powstaje idea założenia nowego klasztoru o ścisłej regule i klauzurze. Pośród wielu przeciwności zostaje założony w 1562 r. pierwszy klasztor karmelitanek bosych pw. św. Józefa w Avila. Za nim, nie bez trudności powstają kolejne fundacje. Teresa przez cały ten okres, mimo licznych podróży i zajęć, prowadzi intensywne życie duchowe aż po mistyczne zaślubiny z Jezusem. Umiera 4 października 1582 r. Jej ostanie słowa brzmią : „Jestem córką Kościoła”. W 1622 r. papież Grzegorz XV kanonizuję Teresę, a w 1970 r. papież Paweł VI ogłasza ją doktorem Kościoła.

Październik  – 1 etap wędrówki
AVILA– „Życie w klasztorze Wcielenia” (kliknij Avila)

Listopad – 2 etap wędrówki
AVILA– „Idea założenia nowego klasztoru” (kliknij w Avila)

Grudzień – 3 etap wędrówki
KLASZTOR ŚW. JÓZEFA „Codzienne życie karmelitanki bosej” (kliknij w KLASZTOR ŚW. JÓZEFA)

        Wydarzenia

•  Jubileuszowe wydarzenia w Avila w Hiszpanii, multimedialne zwiedzanie klasztorów związanych z życiem św. Teresy i inne informacje  zobacz na stronie :http://www.paravosnaci.com/

•  Na gruncie polskim informacje na temat wydarzeń jubileuszowej znajdziesz na stronie:
http://teresa500.pl/

•  Nasz klasztor, któremu, obok św. Jana od Krzyża, patronuje św. Teresa, już od października, poprzez kolejne miesiące roku jubileuszowego,  zaprasza  do duchowej wędrówki śladami św. Teresy od Jezusa. Będziemy wędrować po całej Hiszpanii, starając się poznać jej życie. (Patrz mapa poniżej) Pierwsze trzy etapy spędzimy w Avila – rodzinnym mieście Teresy. Tutaj Teresa się urodziła, tutaj odkryła swe powołanie i tutaj powstał pierwszy klasztor karmelitanek bosych.

Styczeń -luty 4 etap wędrówki
MEDINA DEL CAMPO – „Spotkanie ze św. Janem od Krzyża i co z tego wynikło” (kliknij w Medina del Campo na mapce poniżej)

Marzec – kwiecień 5 etap wędrówki
ŚWIĘTA OD PIÓRA – „Pisma św. Teresy od Jezusa” (kliknij w mapkę poniżej)

 

 

Image Map avila Medina del Campo Święta od pióra Święta od pióra