Charyzmat

Charyzmat Terezjański jest szczególnym darem Ducha Świętego udzielonym św. Teresie od Jezusa.charyz_01
Modlitwa, życie w milczeniu , samotności, komunii i pokorze –
to kluczowe pojęcia ideału terezjańskiego.

„Wszak my wszystkie, ile nas nosi ten święty habit jesteśmy powołane do modlitwy i kontemplacji – to jest bowiem nasz początek, od owych świętych ojców naszych z Góry Karmel…”
/św. Teresa od Jezusa/

charyz_02

„O najsłodsza Miłości Boga, tak mało poznana!
Kto znalazł Twoje źródło, znalazł odpocznienie”
/św. Jan od Krzyża/