Z zainteresowaniem przyjęłyśmy wiadomość o przygotowywanej publikacji książki p. Natalii Budzyńskiej dotyczącej Anny Ubryk (1817 – 1881).

Anna Ubryk ponad 170 lat temu wstąpiła do naszego Zgromadzenia i przyjęła imię Barbary Teresy Ignacji od św. Stanisława Biskupa.  Jej dramatyczna historia, mająca związek z zaburzeniami psychicznymi, na które cierpiała, wciąż porusza nas do głębi, a jednocześnie każde wczuć się w problemy, jakie pociągała za sobą obecność osoby dotkniętej takimi zaburzeniami w dziewiętnastowiecznej żeńskiej wspólnocie zakonnej żyjącej w ścisłej klauzurze. Mimo upływu tylu lat, godność drugiej osoby, zwłaszcza człowieka chorego, podlega ochronie i zasługuje na szacunek.

W trakcie pracy nad swoją książką jej Autorka zwróciła się do naszego Zgromadzenia o dostęp do materiałów archiwalnych odnoszących się do opracowywanego przez nią tematu. Niezależnie od faktu, że brak jest w nim dokumentów, które mogłyby poszerzyć dostępną i szeroką wiedzę na temat dramatycznych wydarzeń sprzed lat, archiwum to zawiera dane osobiste członków zgromadzenia, powierzane Wspólnocie w zaufaniu, że nie będą przekazywane innym osobom. Z tego też powodu nie może być ono powszechnie dostępne, także
w przypadku przygotowywania reportaży czy relacji dziennikarskich.